ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនហ្វាយហ្វាងមេរីបាឡាអេបភីងខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

តំបន់ចាងឡេងក្រុង Weifang ខេត្តសានទុងប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

+ ៨៦-៥៣៦-២២២២៤៥៧
+ ៨៦-១៣៦៧៦៣៦៨៨១៥
WhatsApp: +៨៦ ១៣៦៧៦៣៦៨៨១៥

ម៉ោង

សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅពេលណាមួយ!

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង